MY CART
0
0.00 THB

ARTICLES

พลาสติกได้ชื่อว่าเป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อม หากลองเปรียบเทียบกับวัสดุชนิดอื่นๆ เช่น กระดาษ โลหะ แก้ว ความจริงแล้วการใช้พลาสติกส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าวัสดุเหล่านี้ด้วยซ้ำ
กระบวนการขึ้นรูปพลาสติก แบ่งตามชนิดของผลิตภัณฑ์พลาสติกได้ดังนี้ 1.Blow Molding 2.Injection Molding 3.Compression Molding 4. Extrusion
การผลิตเม็ดพลาสติก เริ่มจากการนำสารประกอบไฮโดรคาร์บอนขนาดเล็กซึ่งได้จากกลั่นลำดับส่วนน้ำมันดิบ มาทำปฏิกิริยากันจนได้เป็นสายโซ่ยาว เรียกว่า "โพลิเมอร์"
พลาสติกย่อยสลายได้ สามารถนำมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ชีวิตประจำวัน ได้แก่ การใช้งานทางการแพทย์ สารเคลือบกระดาษหรือโฟม ฟิล์มคลุมดินและวัสดุสำหรับการเกษตร ถุงใส่ของ ถุงใส่ขยะเศษอาหาร บรรจุภัณฑ์ โฟม ฯลฯ
วัตถุดิบสำคัญที่ใช้สำหรับการผลิตพลาสติก คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน แร่ธาตุต่าง ๆ
วิธีการแก้ปัญหาขยะพลาสติกที่ถูกใช้งานแล้วที่ได้ผลดีที่สุดคือ การนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
ขั้นตอนการรีไซเคิล มี 7 ขั้นตอน เพื่อนำพลาสติกที่ถูกทิ้งเป็นขยะมาผ่านกระบวนการเพิ่มมูลค่าให้กับพลาสติกและนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
คุณสมบัติของพลาสติก HDPE แบ่งออกเป็นขวดแกลลอน ถุงร้อนบรรจุอาหาร และถุงหูหิ้ว มีลักษณะแข็ง ขุ่น ยืดหยุ่น ไม่เปราะง่าย ทนความร้อนได้พอสมควร
คุณสมบัติของเม็ดพลาสติก PP สามารถแบ่งตามประเภทของถุงร้อนและถาด มีลักษณะเหนียว ทนความร้อน ความชื้น และสารเคมีได้ดี
ผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ เช่น แหล่งวัตถุดิบซึ่งอาจเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ปลูกหรือผลิตทดแทนขึ้นใหม่ได้ หรือเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ปริมาณการใช้น้ำและพลังงานในกระบวนการผลิต การใช้สารเคมีในการเพาะปลูก และการปล่อยแก๊สเรือนกระจก เป็นต้น

หมวดหมู่ทั้งหมด

0 ผู้เข้าชม

LOCATION

รูปภาพแผนที่
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์