คุณสมบัติและผลิตภัณฑ์จากพลาสติก

สินค้ามาใหม่

เม็ดฝาขวด PE สีรวม เม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดเป่า เกรด B MIXED HDPE หลอมจากฝาขวด PE
1 รูป
1826 ผู้เข้าชม
เศษบด HDPE ใส (เศษใหม่) เกรดเป่าถุง เป่าขวด CLEAR HDPE เศษใหม่หลอมมาจากขวดน้ำแกลลอน
1 รูป
1472 ผู้เข้าชม
เศษบด HDPE สีขาวนม (เศษใหม่) เกรดเป่าถุง เป่าขวด MILKY HDPE เศษใหม่หลอมมาจากขวดน้ำแกลลอน
1 รูป
1948 ผู้เข้าชม

คุณสมบัติและผลิตภัณฑ์จากพลาสติก

            จากการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน มนุษย์เราล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับพลาสติกกันอย่างแน่นอน โดย “พลาสติก” คือ พอลิเมอร์สังเคราะห์ที่โมเลกุลมีขนาดใหญ่มาก ผลิตขึ้นมาใช้แทนโลหะ เนื่องจากพลาสติกมีข้อดีกว่าโลหะ คือ ไม่เกิดสนิม และมีน้ำหนักเบา ส่วนข้อเสีย คือ สลายตัวได้ยากในธรรมชาติ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อม         .

              พลาสติกมีอยู่มากมายหลายชนิด การนำมาใช้ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ จำเป็นต้องเลือกใช้อย่างเหมาะสม โดยเปรียบเทียบจากคุณสมบัติของพลาสติกแต่ละชนิด ดังนี้.

.

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของพลาสติกประเภทต่าง ๆ

.

            นอกเหนือจากคุณสมบัติของพลาสติกแต่ละชนิดเองแล้ว ยังสามารถปรับปรุงคุณสมบัติต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ โดยการเติมสารเติมแต่ง (additives) เช่น สารเสริมสภาพพลาสติก สารปรับปรุงคุณภาพ สารเสริม สารคงสภาพ สารยับยั้งปฏิกิริยา สารหล่อลื่น และผงสี เป็นต้น สามารถนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลาย อีกทั้งสามารถนำกลับมารีไซเคิลใช้ใหม่ ได้ดังนี้

.

ตารางแสดงผลิตภัณฑ์จากพลาสติกและการนำกลับมาใช้ใหม่

.

            จากการทราบคุณสมบัติของพลาสติกชนิดต่างๆ และการนำไปใช้ขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วนั้น จะทำให้สามารถเลือกนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเหมาะสม เป็นการลดปริมาณขยะพลาสติกที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และนำกลับมาสร้างมูลค่าต่อไปได้อีกในอนาคต

 

โพสต์เมื่อ :
2561-09-04

LOCATION

รูปภาพแผนที่
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์