ABOUT US

PRODUCTS

เม็ดพลาสติก PP สีดำ - BLACK PP GRANULES
เม็ดพลาสติก HDPE สีเขียว - GREEN HDPE GRANULES
เม็ดพลาสติก HDPE สีใส - CLEAR HDPE GRANULES
เม็ดพลาสติก HDPE สีขาวนม - MILKY HDPE GRANULES
เม็ดพลาสติก HDPE สีเหลือง - YELLOW HDPE GRANULES
เม็ดพลาสติก HDPE สีฟ้า - BLUE HDPE GRANULES

ARTICLE

การใช้พลาสติกควรเลือกให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของพลาสติกชนิดนั้นๆ เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ และที่สำคัญคือควรใช้เท่าที่จำเป็น เลือกใช้วัสดุอื่นที่สามารถทดแทนได้ ตัวอย่างเช่น แก้ว หรือ ถุงพลาสติกชีวภาพ เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา
ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันนั้นมีมากมายหลากหลายชนิด การที่จะเลือกนำมาใช้ขึ้นรูปจำเป็นต้องศึกษาคุณสมบัติของพลาสติก เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานที่สูงสุด
แม้ว่าพลาสติกย่อยสลายได้จะถูกพัฒนาคิดค้นเพื่อนำมาใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์พลาสติกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ผลกระทบที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมก็ยังคงมีอยู่เช่นกัน

LOCATION

รูปภาพแผนที่
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์