รายการบทความที่ค้นหา

รายการบทความที่ค้นหา

16 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2561-11-23
การใช้พลาสติกควรเลือกให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของพลาสติกชนิดนั้นๆ เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ และที่สำคัญคือควรใช้เท่าที่จำเป็น เลือกใช้วัสดุอื่นที่สามารถทดแทนได้ ตัวอย่างเช่น แก้ว หรือ ถุงพลาสติกชีวภาพ เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
โพสต์เมื่อ : 
2561-09-04
ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันนั้นมีมากมายหลากหลายชนิด การที่จะเลือกนำมาใช้ขึ้นรูปจำเป็นต้องศึกษาคุณสมบัติของพลาสติก เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานที่สูงสุด
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
โพสต์เมื่อ : 
2561-07-04
แม้ว่าพลาสติกย่อยสลายได้จะถูกพัฒนาคิดค้นเพื่อนำมาใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์พลาสติกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ผลกระทบที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมก็ยังคงมีอยู่เช่นกัน
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
โพสต์เมื่อ : 
2561-04-28
ผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ เช่น แหล่งวัตถุดิบซึ่งอาจเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ปลูกหรือผลิตทดแทนขึ้นใหม่ได้ หรือเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ปริมาณการใช้น้ำและพลังงานในกระบวนการผลิต การใช้สารเคมีในการเพาะปลูก และการปล่อยแก๊สเรือนกระจก เป็นต้น
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
โพสต์เมื่อ : 
2561-03-27
พลาสติกย่อยสลายได้ สามารถนำมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ชีวิตประจำวัน ได้แก่ การใช้งานทางการแพทย์ สารเคลือบกระดาษหรือโฟม ฟิล์มคลุมดินและวัสดุสำหรับการเกษตร ถุงใส่ของ ถุงใส่ขยะเศษอาหาร บรรจุภัณฑ์ โฟม ฯลฯ
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
โพสต์เมื่อ : 
2561-01-03
พลาสติกได้ชื่อว่าเป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อม หากลองเปรียบเทียบกับวัสดุชนิดอื่นๆ เช่น กระดาษ โลหะ แก้ว ความจริงแล้วการใช้พลาสติกส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าวัสดุเหล่านี้ด้วยซ้ำ
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
โพสต์เมื่อ : 
2560-11-01
ขั้นตอนการรีไซเคิล มี 7 ขั้นตอน เพื่อนำพลาสติกที่ถูกทิ้งเป็นขยะมาผ่านกระบวนการเพิ่มมูลค่าให้กับพลาสติกและนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
โพสต์เมื่อ : 
2560-10-06
กระบวนการขึ้นรูปพลาสติก แบ่งตามชนิดของผลิตภัณฑ์พลาสติกได้ดังนี้ 1.Blow Molding 2.Injection Molding 3.Compression Molding 4. Extrusion
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
โพสต์เมื่อ : 
2560-08-07
วิธีการแก้ปัญหาขยะพลาสติกที่ถูกใช้งานแล้วที่ได้ผลดีที่สุดคือ การนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
โพสต์เมื่อ : 
2560-07-17
วัตถุดิบสำคัญที่ใช้สำหรับการผลิตพลาสติก คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน แร่ธาตุต่าง ๆ
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
โพสต์เมื่อ : 
2560-06-30
การผลิตเม็ดพลาสติก เริ่มจากการนำสารประกอบไฮโดรคาร์บอนขนาดเล็กซึ่งได้จากกลั่นลำดับส่วนน้ำมันดิบ มาทำปฏิกิริยากันจนได้เป็นสายโซ่ยาว เรียกว่า "โพลิเมอร์"
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด

LOCATION

รูปภาพแผนที่
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์