ขั้นตอนการรีไซเคิลพลาสติก

สินค้ามาใหม่

เม็ดฝาขวด PE สีรวม เม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดเป่า เกรด B MIXED HDPE หลอมจากฝาขวด PE
1 รูป
1764 ผู้เข้าชม
เศษบด HDPE ใส (เศษใหม่) เกรดเป่าถุง เป่าขวด CLEAR HDPE เศษใหม่หลอมมาจากขวดน้ำแกลลอน
1 รูป
1437 ผู้เข้าชม
เศษบด HDPE สีขาวนม (เศษใหม่) เกรดเป่าถุง เป่าขวด MILKY HDPE เศษใหม่หลอมมาจากขวดน้ำแกลลอน
1 รูป
1917 ผู้เข้าชม

ขั้นตอนการรีไซเคิลพลาสติก

ขั้นตอนการรีไซเคิล มี 7 ขั้นตอน ดังนี้

1. ขั้นตอนตรวจสอบ (Inspection)

ขั้นตอนแรกเป็นการตรวจสอบและแยกสิ่งที่ปะปนออกจากขยะพลาสติก เช่น ก้อนหิน แก้ว รวมถึงพลาสติกที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้

2. ขั้นตอนตัดบดและทำความสะอาด (Chopping and washing)

ขั้นตอนที่สองจะเป็นการนำพลาสติกมาล้างทำความสะอาดและตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ

 3. ขั้นตอนคัดแยกประเภทพลาสติกโดยการลอยในน้ำ (Flotation tank)

เนื่องจากพลาสติกแต่ละประเภทจะมีความหนาแน่นที่ต่างกัน ดังนั้นเมื่อนำมาลอยในน้ำบางประเภทจะจม บางประเภทจะลอย วิธีนี้เป็นวิธีคัดแยกอย่างง่าย

4. ขั้นตอนทำให้แห้ง (Drying)

หลังจากคัดแยกโดยการลอยน้ำมาแล้วให้นำมาทำให้แห้งในเครื่องอบแห้ง (tumble dryer)

5. ขั้นตอนการหลอมด้วยความร้อนและความดัน (Melting)

ชิ้นพลาสติกที่แห้งแล้วจะถูกนำไปหลอมที่เครื่องอัดรีด (extruder) อุณหภูมิและความดันที่ใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของพลาสติกเนื่องจากพลาสติกแต่ละชนิดมีจุดหลอมเหลวที่ต่างกัน

6. ขั้นตอนการกรอง (Filtering)

เมื่อพลาสติกที่หลอมแล้วจะต้องผ่านการกรองอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนออก จากนั้นพลาสติกที่หลอมจะผ่านออกจากเครื่องอัดรีด ทำให้ออกมาเป็นเส้น

7. ขั้นตอนการทำเม็ดพลาสติก (Pelletizing)

เมื่อได้พลาสติกออกมาเป็นเส้นแล้วให้นำมาแช่ในน้ำเพื่อทำให้เย็นก่อนตัดให้เป็นเม็ดเล็กๆ จากนั้นนำมาบรรจุลงกล่องเพื่อส่งไปยังโรงงานขึ้นรูปพลาสติกให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนของการบดพลาสติกจะทำให้สมบัติทางกายภาพของพลาสติกรีไซเคิลลดลง เนื่องจากแรงเฉือนเชิงกล (Mechanical Shear) ในเครื่องบดไปทำลายโซ่ของพอลิเมอร์ให้แตกออก ทำให้ความยาวของโมเลกุลและน้ำหนักโมเลกุลลดลง ดังนั้น ถ้านำเม็ดพลาสติกรีไซเคิลมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ได้จะมีสมบัติทางกายภาพลดลง ทำให้ในบางครั้งโรงงานจะนำเม็ดพลาสติกใหม่มาผสมกับเม็ดพลาสติกรีไซเคิลมาขึ้นรูปเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติดีขึ้น นอกจากนั้น เรื่องของความบริสุทธิ์ก็มีความสำคัญต่อสมบัติของพลาสติกแต่ละชนิดในการเลือกเพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หากใช้กระบวนการแยกพลาสติกที่ไม่ดีพออาจทำให้ไม่ได้พลาสติกรีไซเคิลที่บริสุทธิ์


ที่มา : หนังสือ รีไซเคิลพลาสติก โดย ดร.ธนาวดี ลี้จากภัย เอ็มเทค

โพสต์เมื่อ :
2560-11-01

LOCATION

รูปภาพแผนที่
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์